PDV obrazac

   Na dole postavljenim linkovima nalazi se potrebna dokumentacija koju možete po potrebi downloadovati na Vaš računar:
Izvod iz registra obveznika PDV u PDF formatu

Izvod iz registra obveznika PDV u JPG formatu

Obrazac za identifikaciju firme u PDF formatu

Obrazac za identifikaciju firme u JPG formatu

PDV obrazac u PDF formatu

PDV obrazac u JPG formatu

 

Cenovnik

   Cenovnik artikala je u pripremi i isti ćete biti u mogućnosti da downloadujete čim ga postavimo na sajt.